You are not logged in.

Log in Register

Log in

وبلاگ مدرسان زبان و مترجمین

وبلاگ مخصوص اساتید زبان، مدیران/ناظران موسسات زبان و مترجمین در شبکه یادگیری سریع زبان

Bloggers

مدیر

حسین شبانی نژاد


مترجم و مدرس زبان انگلیسی فارغ التحصیل 1381

Recent Posts

Mahmoud Mohammadi

Mahmoud Mohammadi هنوز بیوگرافی خود را منتشر نکرده است

Recent Posts

  • Learn English Featured

    بـه نـام آنکـه از شـدت حضـور نـاپیـداسـت اینجانب محمـود محمـدی متولد 10/06/1358 دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و مدرک رسمی آموزش IELTS از INTERNATIONAL WORLD HOUSE ORGANIZATION و گذراندن دوره Trainer Trainingبا British Councilحدود 13 سال است که به آموزش زبان انگلیسی در سطح های مختلف در مراکز آموزشی و سازمان هایی که در پایین آورده شده مشغو ...
  • Other entries by Mahmoud Mohammadi